:::RENK NEDİR:::: (Renk Çeşitleri Nelerdir)

:::RGB ya da KYM RENK UZAYI :::: (WEB GÜVENLİ RENKLER) - ( X-11 RENKLERİ )

  :::HTML RENK KODLRI - RGB RENK KODLARI TABLOSU::::


Renk: Işığın gözün retinasına değişik biçimde ulaşması ile ortaya çıkan bir algılamadır. Bu algılama, ışığın maddeler üzerine çarpması ve kısmen soğurulup kısmen yansıması nedeniyle çeşitlilik gösterir ki bunlar renk tonu veya renk olarak adlandırılır. Tüm dalga boyları birden aynı anda gözümüze ulaşırsa bunu beyaz, hiç ışık ulaşmazsa siyah olarak algılarız. İnsan gözü 380 nm ile 780 nm arasındaki dalgaboylarını algılayabilir, bu sebepten elektromanyetik spektrumun bu bölümüne görünür ışık denir. Renkler için genelde kulağımızla duyduğumuz ince ve kalın ses analojisi yapılsa da, ses algısının aksine aynı anda gelen ışık frekansları değişik kanallardan algılanamaz (başka bir deyişle göz frekans analizi yapamaz), dolayısıyla aynı anda ince ve kalın sesleri birbirine karıştırmadan duymamıza karşın gözümüz için bu "çok seslilik" söz konusu olmadığından değişik ışık frekanslarının sadece kombinasyonlarını algılayabiliriz. Bu prensibi açıklamak veya pratik uygulamalarda kullanmak için çeşitli renk modelleri geliştirilmiştir.

   Renk       Dalgaboyu       Frekans   
kırmızı ~ 625-740 nm ~ 480-405 THz
turuncu ~ 590-625 nm ~ 510-480 THz
sarı ~ 565-590 nm ~ 530-510 THz
yeşil ~ 500-565 nm ~ 600-530 THz
mavi ~ 450-485 nm ~ 680-620 THz
çivit mavisi ~ 450-420 nm ~ 620-600 THz
mor ~ 380-440 nm ~ 790-680 THz  Renk ses gibi bir titreşim olayıdır. Rengi belirlemek için


1) Işık
2) Görünen yüzey
3) Gören göz üçlemesi gerekir.

Işık ve renk bir enerjidir. Renk gözle algılanan bir ışık olayıdır. Işığın eşya üzerine çarpması ile yansıyan ışınlarda göz yoluyla duyumsanıp algılanabilen bir “elektromanyetik” olayıdır. Rengi değişik olanlar farklı tanımlamışlardır.

a) Rengi Psikolojik Olarak Tarif Edenler : “Beynimizde uyanan bir duygudur. Maddi olmaktan ziyade subjektiftir. Örneğin mavi duyumu gibi…Renk düzenleri ile yaratılır. Renk bir duygudur.”

b) Rengi Fizyolojik Olarak Tarif Edenler : “Çeşitli ışık cisimlerinin göz retinası üzerinde sinirleri uyarma yolu ile meydana getirilen fizyolojik bir olaydır. Renk bizdedir, sinir sistemimizde mevcuttur.

c) Fiziksel Olarak Rengi İzah Edenler : “Renk tayfla, ölçülerle rakamlarla geniş olarak belirlenebilen, fiziksel bir olaydır. Her türlü titreşimli ışık dalgalarından ibarettir. Göz ışık titreşimlerini , sinirler vasıtasıyla beyne ileterek rengin idrak edilmesini sağlar”

BEYAZ IŞIK

İngiliz fizikçisi Ishak Newton 1670’ de güneş ışığını, elmas bir prizmadan geçirerek, renkleri ayırdı. Karanlık bir oda da, ince bir delikten ışık geçirip, ışığı tıpkı gökkuşağındaki “yedi” renge ayırdı ve renk bilgisinin temelini ortaya attı. Renklerin kırılma açılarına göre spektrumdaki dizilimleri ;


1. Kırmızı
2. Turuncu
3. Sarı
4. Yeşil
5. Mavi
6. Lacivert
7. Mor

Newton (kırmızı, sarı, mavi) renklere esas – ana renkler denir. Yani meydana getirilemeyen renklerdir. (yeşil, turuncu, mor) renkler ana renklerin ikişer ikişer karışımı ile oluşmuş ana karışım renklerdir demiştir.

Renk Çeşitleri

Renk modelleri toplamsal ve çıkarımsal renk sistemleri olarak iki ayrı prensibe dayanır. Toplamsal ile kastedilen değişik ışık frekanslarının birleşerek gözümüze ulaşmasıdır.

M (macenta boya) + Y (sarı boya)--> R+G+B (Beyaz Işık) - G (macenta boyanın yeşili filtre etmesi) - B (sarı boyanın maviyi filtre etmesi) --> R (kırmızı)

 

Renklerin Algıya Etkisi

İki ana rengin karışımıyla ortaya çıkan ara renk, karışıma katılmayan ana rengin tamamlayıcısı olur. Kırmızı için yeşil, mavi için turuncu, sarı içinse mor tamamlayıcı renk işlevi görür. Aynı zamanda birbirlerine karşıt olan bu renkler birlikte kullanıldıklarında da denge oluştururlar.Sarı: En parlak renk. Dikkat çekmek için çığlık atar; bu yüzden uyarı ışıklarında sarı tercih edilir. Ayrıca dikkat çekiciliğinden dolayı dünyada taksiler sarıdır. Sonbaharın da baskın renkleri sarı ve sarı-turuncu, duygularımızı yakalayan, güçlü bir çekiciliğe sahiptir. Neşeyi anlatır. Sarı zeka ,incelik ve pratiklikle de ilgilidir. Toplumsal yaşamı ve birlikte çalışmayı yansıtan bir anlamı vardır. Geçiciliğin sembolüdür. Sarı ayrıca hüzün ve özlemin rengidir. Sonbaharın tüm hüzünlü güzelliğinde onun her rengini izlemek mümkündür.

Kırmızı: En uzun dalga boyuna sahip olan kırmızı renk, özellikle de koyu bir arka plan ile birlikte kullanıldığında öyle şiddetlidir ki, bir görüntüde yer alan küçücük kırmızı bir leke bile görüntünün her yerini etkiler. Bu renk canlılık ve dinamizmle ilgili bir renktir. Mutluluğu temsil eder. Kırmızı renk, fiziksel olarak; ataklığı, canlılığı ve duygusal bağlamda; bir işi sonuna kadar götüren azmi ve kararlılığı gösterir.

İştah açar. O yüzden dünyadaki gıda firmalarının çoğu logosunda kırmızıyı kullanır. Kırmızı tansiyonu yükseltir, kan akışını hızlandırır. Yanlış bir inanış vardır; boğaların kırmızıya saldırdığı sanılır. Oysa boğalar renk körüdür. Kırmızıya değil, kendilerine sallanan koyu renkli beze saldırır.

Pembe: Kırmızı ile beyazın birleşmesi ile elde edilen pembe renk, kırmızı gibi canlılık verir ama daha yumuşaktır. Mavi renk erkeklerin, pembe ise kadınların rengi olarak bilinir. Neşe ve mutluluk veren bir renk olan Pembe aynı zamanda hayallerin ve aşkın rengidir.

Mavi: Dünyanın hakim rengi olan mavi çekingen bir renk; dinlendiriciliği ve edilgenliği anlatır. Koyu tonlarda ya da yoğun olarak kullanıldığında moral bozan, kasvet veren, açık tonlarda ya da beyazla karışık kullanıldığında, yatıştırıcı ve güven veren bir etki yaratır.Vücudumuzda boğaz bölgesini yansıtan bir renktir. Mavi renk gökyüzünün ve geniş ufukların, denizin simgesidir. Sınırsızlığı ve uzak bakışlılığı simgeler. Huzuru temsil eder ve sakinleştirir. Araplar mavinin kan akışını yavaşlattığına inanır, nazar boncuğu o yüzden mavidir. Batıda intiharları azaltmak için köprü ayaklarını maviye boyarlar. Duvarları mavi olan okullarda çocukların daha az yaramazlık yaptığı saptanmıştır.

Yeşil: Sessizliği anlatır. Duygusal olarak bizi en çok etkileyen bir organımız olan kalp organının, bu rengin yaydığı enerji alanında olduğu düşünülür. Doğanın ve baharın rengidir. Güven veren renktir. O yüzden bankaların logolarında hakim renktir. Yeşil yaratıcılığı körükler. Bu yüzden büyük lokanta mutfaklarında yeşil tercih edilir. Hastanelerde de yeşil rahatlatıcı özelliği nedeniyle kullanılır. Yeşil alanda insanların daha az mide rahatsızlığı çektiği saptanmıştır.

Mor: En kısa dalga boyuna sahip olan mor, geleneksel olarak asaletle ilişkilendirilir. Yakınlık ve güzelliğe de işaret eder. Eskiden beri ihtişam ve lüksün son basamağı olarak düşünülür. Tarih , yüksek sınıfların, saray mensuplarının daima morla bezendiklerini kaydeder. Nevrotik duyguları açığa çıkardığından, insanların bilinçaltını korkuttuğu saptanmıştır. İntihar edenlerin beğendiği renktir.

Nötr renkler, beyaz, siyah ve kurşuni gibi tarafsız renklerdir. Bunlar belli başlı bir renk özelliğinden ziyade, çeşitli renklerin elde edilmesine yardımcı olurlar. Nötr renkler, dinlendiricidir; doyurucu manalı ve olgun bir etkileri vardır. Bunlardan siyah renk, derinlik ve karanlık beyaz ise aydınlık, temizlik ve yakınlık hissi yaratır.

Renklerin özelliklerine göre, meydana getirdiği ve aksettirdiği değişik havadan, insan ruhu çeşitli şekillerde etkilenir. Yerine göre bir huzur, ferahlık ve sakinlik verebileceği gibi tersine kötümserliğe de neden olabilir. Bununla beraber renklerin üzerimizde bıraktığı etkiler; özel durumumuza, ruh halimize ve tabiat şartlarının mevcut reaksiyonlarına bağlıdır.


  :::RGB ya da KYM RENK UZAYI ::::

RGB renk uzayı (ya da KYM renk uzayı), İngilizcedeki "Red" "Green" "Blue" (RGB), yani "Kırmızı" "Yeşil" "Mavi" kelimelerinin baş harflerinden ismini alan bir renk uzayı olup en sık kullanılanlardandır.

Doğadaki, kırmızı, sarı ve mavi olmak üzere 3 ana renk vardır. Bu renklerin birbirleriyle ikili olarak eşit oranda karşıtırılmasıyla da turuncu , yeşil ve mor ara renkleri elde edilir. Bu renklerden diğer renkler türetilir. Farklı renklerin farklı oranlarda karşıtırlmasıyla birbirinden farklı milyonlarca renk oluşur.

RGB uzayına göre renklerin oluşturulması

Işığı temel alarak, doğadaki tüm renklerin kodları bu üç temel renge referansla belirtilir. Her renk %100 oranında karıştırıldığında beyaz ve %0 oranında karıştırıldığındaysa siyah elde edilir.

Bu uzayda, ana renkler olan kırmızı, mavi ve yeşil belirtilmediği için, bu ana renklerin tanımı değiştikçe, tüm renkler değişir.

İnternet´ te kullanılan renk sistemi RGB renk sistemidir. Bunun sebebi, 1953´ te ilk fotoğraf makinesi Polaroid´te ve ondan sonra da televizyonda Sony ilk olarak kullanmıştır. Günümüzde de tüplü ekranlarda, tarayıcılarda, televizyon ve manuel fotoğraf makinelerinde standart olarak kullanılır.
  :::WEB RENKLERİ::::Web renkleri, web sayfası tasarımında kullanılan ve izlenen sayfanın görünümünü düzenlemeye yarayan renklerdir.

Web sayfası yazarlarının düzenledikleri web dosyalarını renklendirmek için kullanabilecekleri çeşitli yöntemler mevcuttur. Renkler RGB renk sisteminde kullanılan üçlü heksadesimal kod ile belirlenebileceği gibi, standart İngilizce adları kullanılarak da belirlenebilir. Renk değerlerini oluşturmak için bir renk seçim aracı veya grafik yazılımı tercih edilebilir.


Üçlü Hex


Hex üçlüsü altı haneli, üç-baytlık hexadecimal bir numaradır. HTML, CSS, SVG ve diğer kodlarda renkleri bildirmek için kullanılır. Baytlar, kullanılacak olan rengin kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerini betimler. Her bayt heksadesimal gösterim kullanılıyorsa 00 ile FF arasında, desimal gösterim kullanılıyorsa 0 ile 255 arasında bir sayı ile belirtilir. Heksadesimal üçlü web renklerinde aşağıdaki sırayla birleştirilerek kullanılır:


Bayt 1: kırmızı değer
Bayt 2: yeşil değer
Bayt 3: mavi değer

Örneğin, renk değerleri kırmızı=36, yeşil=104, ve mavi=160 olan bir renk ele alalım. Bu renkteki 36, 104 ve 160 desimal sayıları sırasıyla 24, 68 ve A0 heksadesimal sayılarına denk gelmektedir. Elde ettiğimiz heksadesimal renk değerlerini yan yana yazacak olursak, 2468A0 hex üçlüsünü elde etmiş oluruz.

Bu sistem kullanarak oluşturulabilen renk sayısı:Renk Adı Siyah Gümüş rengi Gri Beyaz Kırmızı Bordo Mor Fusia Yeşil
Web Renkleri                  
Yazılışı black silver gray white red maroon purple fuchsia green
Hex #000000 #C0C0C0 #808080 #FFFFFF #FF0000 #800000 #800080 #FF00FF #008000
RGBr, g, b 0, 0, 0 192, 192, 192 128, 128, 128 255, 255, 255 255, 0, 0 128, 0, 0 128, 0, 128 255, 0, 255 0, 128, 0
CMYKc, m, y, k 0, 0, 0, 100 0, 0, 0, 25 0, 0, 0, 50 0, 0, 0, 0 0, 100, 100, 0 0, 100, 100, 50 0, 100, 0, 50 0, 100, 0, 0 100, 0, 100, 50
HSVh, s, v 0°, 0%, 0% 0°, 0%, 75% 0°, 0%, 50% 0°, 0%, 100% 0°, 100%, 100% 0°, 100%, 50% 300°, 100%, 50% 300°, 100%, 100% 120°, 100%, 50%
Pantone değeri 8603 C 877 C 8400 C 9345 C 8923 C 8563 C 8844 C 8082 C 8703 C

Renk Adı çim zeytin sarı altunî turuncu mavi lacivert teal turkuvaz
Web Renkleri                  
Yazılışı lime olive yellow gold orange blue navy teal aqua
Hex #C0FF00 #808000 #FFFF00 #FFD700 #FF7F00 #0000FF #000080 #008080 #30D5C8
RGBr, g, b 191, 255, 0 128, 128, 0 128, 128, 128 255, 215, 0 255, 127, 0 0, 0, 255 0, 0, 128 0, 128, 128 48, 214, 200
CMYKc, m, y, k 20, 0, 100, 0 0, 0, 100, 50 0, 0, 100, 0 0, 16, 100, 0 0, 89, 100, 0 100, 100, 0, 0 100, 100, 0, 50 100, 0, 0, 50 77, 0, 6, 16
HSVh, s, v 75°, 100%, 100% 60°, 100%, 50% 60°, 100%, 100% 51°, 100%, 100% 38°, 100%, 100% 240°, 100%, 100% 240°, 100%, 50% 180°, 100%, 50 175°, 77%, 84%
Pantone değeri 809 C 8663 C 809 C 8363 C 8963 C 8164 C 8802 C 8264 C 8283 C  :::WEB GÜVENLİ RENKLER::::Altı çizili olan renk kodları, gerçekten güvenli renklerdir. Yani tüm ekran ve tarayıcılarda aynı sonucu verirler.000 300 600 900 C00 F00 003 303 603 903 C03 F03
006 306 606 906 C06 F06 009 309 609 909 C09 F09
00C 30C 60C 90C C0C F0C 00F 30F 60F 90F C0F F0F
030 330 630 930 C30 F30 033 333 633 933 C33 F33
036 336 636 936 C36 F36 039 339 639 939 C39 F39
03C 33C 63C 93C C3C F3C 03F 33F 63F 93F C3F F3F
060 360 660 960 C60 F60 063 363 663 963 C63 F63
366 666 966 C66 F66 069 369 669 969 C69 F69
06C 36C 66C 96C C6C F6C 06F 36F 66F 96F C6F F6F
090 390 690 990 C90 F90 093 393 693 993 C93 F93
096 396 696 996 C96 F96 099 399 699 999 C99 F99
09C 39C 69C 99C C9C F9C 09F 39F 69F 99F C9F F9F
0C0 3C0 6C0 9C0 CC0 FC0 0C3 3C3 6C3 9C3 CC3 FC3
0C6 3C6 6C6 9C6 CC6 FC6 0C9 3C9 6C9 9C9 CC9 FC9
0CC 3CC 6CC 9CC CCC FCC 0CF 3CF 6CF 9CF CCF FCF
0F0 3F0 6F0 9F0 CF0 FF0 0F3 3F3 6F3 9F3 CF3 FF3
0F6 3F6 6F6 9F6 CF6 FF6 0F9 3F9 6F9 9F9 CF9 FF9
0FC 3FC 6FC 9FC CFC FFC 0FF 3FF 6FF 9FF CFF FFF


  :::X - 11 RENKLERİ ::::X11 renk adları, HTML renk adlarına ek olarak, İnternet Explorer ve Mozilla Firefox gibi bazı web tarayıcıları tarafından tanımlanmış olan renk adlarıdır. Kimi tarayıcılar algılamasa da, modern tarayıcılar listedeki tüm renkleri destekler.Renk adı hexadecimal Renk adı hexadecimal
indianred #cd5c5c darksalmon #e9967a
lightcoral #f08080 salmon #fa8072
orangered #ff4500 red #ff0000
crimson #dc143c firebrick #b22222
darkred #8b0000 mediumvioletred #c71585
pink #ffc0cb lightpink #ffb6c1
hotpink #ff69b4 deeppink #ff1493
palevioletred #db7093 darkkhaki #bdb76b
khaki #f0e68c palegoldenrod #eee8aa
lightgoldenrodyellow #fafad2 lightyellow #ffffe0
lemonchiffon #fffacd yellow #ffff00
gold #ffd700 papayawhip #ffefd5
moccasin #ffe4b5 peachpuff #ffdab9
cyan #00ffff aqua #00ffff
aquamarine #7fffd4 turquoise #40e0d0
mediumturquoise #48d1cc darkturquoise #00ced1
cadetblue #5f9ea0 slategray #708090
lightcyan #e0ffff paleturquoise #afeeee
powderblue #b0e0e6 lightsteelblue #b0c4de
steelblue #4682b4 lightblue #add8e6
skyblue #87ceeb lightskyblue #87cefa
deepskyblue #00bfff cornflowerblue #6495ed
royalblue #4169e1 mediumslateblue #7b68ee
dodgerblue #1e90ff blue #0000ff
mediumblue #0000 cd darkblue #00008b
navy #000080 midnightblue #191970
lightsalmon #ffa07a orange #ffa500
darkorange #ff8c00 coral #ff7f50
tomato #ff6347 orangered #ff4500
aquamarine #7fffd4 mediumspringgreen #00fa9a
springgreen #00ff7f palegreen #98fb98
greenyellow #adff2f chartreuse #7fff00
lawngreen #7cfc00 lime #00ff00
lightgreen #90ee90 yellowgreen #9acd32
limegreen #32cd32 mediumseagreen #3cb371
darkseagreen #8fbc8f forestgreen #228b22
seagreen #2e8b57 green #008000
olivedrab #6b8e23 olive #808000
darkolivegreen #556b2f darkgreen #006400
mediumaquamarine #66cdaa turquoise #40e0d0
lightseagreen #20b2aa darkcyan #008b8b
teal #008080 lavender #e6e6fa
thistle #d8bfd8 plum #dda0dd
violet #ee82ee fuchsia #ff00ff
magenta #ff00ff orchid #da70d6
mediumorchid #ba55d3 darkorchid #9932cc
blueviolet #8a2be2 darkviolet #9400d3
mediumpurple #9370db slateblue #6a5acd
purple #800080 darkmagenta #8b008b
darkslateblue #483d8b indigo #4b0082
honeydew #f0fff0 mintcream #f5fffa
azure #f0ffff aliceblue #f0f8ff
ghostwhite #f8f8ff whitesmoke #f5f5f5
lavenderblush #fff0f5 mistyrose #ffe4e1
antiquewhite #faebd7 seashell #fff5ee
snow #fffafa white #ffffff
beige #f5f5dc linen #faf0e6
oldlace #fdf5e6 floralwhite #fffaf0
ivory #fffff0 gainsboro #dcdcdc
lightgrey #d3d3d3 silver #c0c0c0
darkgray #a9a9a9 gray #808080
dimgray #696969 darkslategray #2f4f4f
lightslategray #778899 slategray #708090
cornsilk #fff8dc blanchedalmond #ffebcd
bisque #ffe4c4 navajowhite #ffdead
wheat #f5deb3 sandybrown #f4a460
goldenrod #daa520 darkgoldenrod #b8860b
peru #cd853f chocolate #d2691e
maroon #800000 saddlebrown #8b4513
brown #a52a2a sienna #a0522d
darkred #8b0000 burlywood #deb887
tan #d2b48c rosybrown #bc8f8f
black #000000    

  :::HTML RENK KODLARI TABLOSU :::: RGB Renk kodları Tablosu


HTML renk adlarına ek olarak, İnternet Explorer ve Mozilla Firefox gibi bazı web tarayıcıları bazı renk adları daha tanımlamışlardır. Kimi tarayıcılar algılamasa da, modern tarayıcılar listedeki tüm renkleri destekler. HTML tanımlamalarında 16 renk adı vardır: SiYAH [Black] RENK KATEGORiSi 

Renk ismi RGB Hex önizleme
 
black 0,0,0 000000  

 MAVi [Blue] RENK KATEGORiSi 

Renk ismiRGBHexonizleme
 
AliceBlue240,248,255F0F8FF 
BlueViolet138,43,2268A2BE2 
CadetBlue95,158,1605F9EA0 
CadetBlue1152,245,25598F5FF 
CadetBlue2142,229,2388EE5EE 
CadetBlue3122,197,2057AC5CD 
CadetBlue483,134,13953868B 
CornflowerBlue100,149,2376495ED 
DarkBlue0,0,13900008B 
DarkCyan0,139,139008B8B 
DarkSlateBlue72,61,139483D8B 
DarkTurquoise0,206,20900CED1 
DeepSkyBlue0,191,25500BFFF 
DeepSkyBlue10,191,25500BFFF 
DeepSkyBlue20,178,23800B2EE 
DeepSkyBlue30,154,205009ACD 
DeepSkyBlue40,104,13900688B 
DodgerBlue30,144,2551E90FF 
DodgerBlue130,144,2551E90FF 
DodgerBlue228,134,2381C86EE 
DodgerBlue324,116,2051874CD 
DodgerBlue416,78,139104E8B 
LightBlue173,216,230ADD8E6 
LightBlue1191,239,255BFEFFF 
LightBlue2178,223,238B2DFEE 
LightBlue3154,192,2059AC0CD 
LightBlue4104,131,13968838B 
LightCyan224,255,255E0FFFF 
LightCyan1224,255,255E0FFFF 
LightCyan2209,238,238D1EEEE 
LightCyan3180,205,205B4CDCD 
LightCyan4122,139,1397A8B8B 
LightSkyBlue135,206,25087CEFA 
LightSkyBlue1176,226,255B0E2FF 
LightSkyBlue2164,211,238A4D3EE 
LightSkyBlue3141,182,2058DB6CD 
LightSkyBlue496,123,139607B8B 
LightSlateBlue132,112,2558470FF 
LightSteelBlue176,196,222B0C4DE 
LightSteelBlue1202,225,255CAE1FF 
LightSteelBlue2188,210,238BCD2EE 
LightSteelBlue3162,181,205A2B5CD 
LightSteelBlue4110,123,1396E7B8B 
MediumAquamarine102,205,17066CDAA 
MediumBlue0,0,2050000CD 
MediumSlateBlue123,104,2387B68EE 
MediumTurquoise72,209,20448D1CC 
MidnightBlue25,25,112191970 
NavyBlue0,0,128000080 
PaleTurquoise175,238,238AFEEEE 
PaleTurquoise1187,255,255BBFFFF 
PaleTurquoise2174,238,238AEEEEE 
PaleTurquoise3150,205,20596CDCD 
PaleTurquoise4102,139,139668B8B 
PowderBlue176,224,230B0E0E6 
RoyalBlue65,105,2254169E1 
RoyalBlue172,118,2554876FF 
RoyalBlue267,110,238436EEE 
RoyalBlue358,95,2053A5FCD 
RoyalBlue439,64,13927408B 
SkyBlue135,206,23587CEEB 
SkyBlue1135,206,25587CEFF 
SkyBlue2126,192,2387EC0EE 
SkyBlue3108,166,2056CA6CD 
SkyBlue474,112,1394A708B 
SlateBlue106,90,2056A5ACD 
SlateBlue1131,111,255836FFF 
SlateBlue2122,103,2387A67EE 
SlateBlue3105,89,2056959CD 
SlateBlue471,60,139473C8B 
SteelBlue70,130,1804682B4 
SteelBlue199,184,25563B8FF 
SteelBlue292,172,2385CACEE 
SteelBlue379,148,2054F94CD 
SteelBlue454,100,13936648B 
aquamarine127,255,2127FFFD4 
aquamarine1127,255,2127FFFD4 
aquamarine2118,238,19876EEC6 
aquamarine3102,205,17066CDAA 
aquamarine469,139,116458B74 
azure240,255,255F0FFFF 
azure1240,255,255F0FFFF 
azure2224,238,238E0EEEE 
azure3193,205,205C1CDCD 
azure4131,139,139838B8B 
blue0,0,2550000FF 
blue10,0,2550000FF 
blue20,0,2380000EE 
blue30,0,2050000CD 
blue40,0,13900008B 
cyan0,255,25500FFFF 
cyan10,255,25500FFFF 
cyan20,238,23800EEEE 
cyan30,205,20500CDCD 
cyan40,139,139008B8B 
navy0,0,128000080 
turquoise64,224,20840E0D0 
turquoise10,245,25500F5FF 
turquoise20,229,23800E5EE 
turquoise30,197,20500C5CD 
turquoise40,134,13900868B 

 KAHVERENGi [Brown] RENK KATEGORiSi 

Renk ismiRGBHexönizleme
 
RosyBrown188,143,143BC8F8F 
RosyBrown1255,193,193FFC1C1 
RosyBrown2238,180,180EEB4B4 
RosyBrown3205,155,155CD9B9B 
RosyBrown4139,105,1058B6969 
SaddleBrown139,69,198B4513 
SandyBrown244,164,96F4A460 
beige245,245,220F5F5DC 
brown165,42,42A52A2A 
brown1255,64,64FF4040 
brown2238,59,59EE3B3B 
brown3205,51,51CD3333 
brown4139,35,358B2323 
burlywood222,184,135DEB887 
burlywood1255,211,155FFD39B 
burlywood2238,197,145EEC591 
burlywood3205,170,125CDAA7D 
burlywood4139,115,858B7355 
chocolate210,105,30D2691E 
chocolate1255,127,36FF7F24 
chocolate2238,118,33EE7621 
chocolate3205,102,29CD661D 
chocolate4139,69,198B4513 
peru205,133,63CD853F 
tan210,180,140D2B48C 
tan1255,165,79FFA54F 
tan2238,154,73EE9A49 
tan3205,133,63CD853F 
tan4139,90,438B5A2B 

 GRi [Gray] RENK KATEGORiSi 

Renk ismiRGBHexönizleme
 
DarkSlateGray47,79,792F4F4F 
DarkSlateGray1151,255,25597FFFF 
DarkSlateGray2141,238,2388DEEEE 
DarkSlateGray3121,205,20579CDCD 
DarkSlateGray482,139,139528B8B 
DarkSlateGrey47,79,792F4F4F 
DimGray105,105,105696969 
DimGrey105,105,105696969 
LightGray211,211,211D3D3D3 
LightGrey211,211,211D3D3D3 
LightSlateGray119,136,153778899 
LightSlateGrey119,136,153778899 
SlateGray112,128,144708090 
SlateGray1198,226,255C6E2FF 
SlateGray2185,211,238B9D3EE 
SlateGray3159,182,2059FB6CD 
SlateGray4108,123,1396C7B8B 
SlateGrey112,128,144708090 
gray190,190,190BEBEBE 
gray00,0,0000000 
gray13,3,3030303 
gray25,5,5050505 
gray38,8,8080808 
gray410,10,100A0A0A 
gray513,13,130D0D0D 
gray615,15,150F0F0F 
gray718,18,18121212 
gray820,20,20141414 
gray923,23,23171717 
gray1026,26,261A1A1A 
gray1128,28,281C1C1C 
gray1231,31,311F1F1F 
gray1333,33,33212121 
gray1436,36,36242424 
gray1538,38,38262626 
gray1641,41,41292929 
gray1743,43,432B2B2B 
gray1846,46,462E2E2E 
gray1948,48,48303030 
gray2051,51,51333333 
gray2154,54,54363636 
gray2256,56,56383838 
gray2359,59,593B3B3B 
gray2461,61,613D3D3D 
gray2564,64,64404040 
gray2666,66,66424242 
gray2769,69,69454545 
gray2871,71,71474747 
gray2974,74,744A4A4A 
gray3077,77,774D4D4D 
gray3179,79,794F4F4F 
gray3282,82,82525252 
gray3384,84,84545454 
gray3487,87,87575757 
gray3589,89,89595959 
gray3692,92,925C5C5C 
gray3794,94,945E5E5E 
gray3897,97,97616161 
gray3999,99,99636363 
gray40102,102,102666666 
gray41105,105,105696969 
gray42107,107,1076B6B6B 
gray43110,110,1106E6E6E 
gray44112,112,112707070 
gray45115,115,115737373 
gray46117,117,117757575 
gray47120,120,120787878 
gray48122,122,1227A7A7A 
gray49125,125,1257D7D7D 
gray50127,127,1277F7F7F 
gray51130,130,130828282 
gray52133,133,133858585 
gray53135,135,135878787 
gray54138,138,1388A8A8A 
gray55140,140,1408C8C8C 
gray56143,143,1438F8F8F 
gray57145,145,145919191 
gray58148,148,148949494 
gray59150,150,150969696 
gray60153,153,153999999 
gray61156,156,1569C9C9C 
gray62158,158,1589E9E9E 
gray63161,161,161A1A1A1 
gray64163,163,163A3A3A3 
gray65166,166,166A6A6A6 
gray66168,168,168A8A8A8 
gray67171,171,171ABABAB 
gray68173,173,173ADADAD 
gray69176,176,176B0B0B0 
gray70179,179,179B3B3B3 
gray71181,181,181B5B5B5 
gray72184,184,184B8B8B8 
gray73186,186,186BABABA 
gray74189,189,189BDBDBD 
gray75191,191,191BFBFBF 
gray76194,194,194C2C2C2 
gray77196,196,196C4C4C4 
gray78199,199,199C7C7C7 
gray79201,201,201C9C9C9 
gray80204,204,204CCCCCC 
gray81207,207,207CFCFCF 
gray82209,209,209D1D1D1 
gray83212,212,212D4D4D4 
gray84214,214,214D6D6D6 
gray85217,217,217D9D9D9 
gray86219,219,219DBDBDB 
gray87222,222,222DEDEDE 
gray88224,224,224E0E0E0 
gray89227,227,227E3E3E3 
gray90229,229,229E5E5E5 
gray91232,232,232E8E8E8 
gray92235,235,235EBEBEB 
gray93237,237,237EDEDED 
gray94240,240,240F0F0F0 
gray95242,242,242F2F2F2 
gray96245,245,245F5F5F5 
gray97247,247,247F7F7F7 
gray98250,250,250FAFAFA 
gray99252,252,252FCFCFC 
gray100255,255,255FFFFFF 
grey190,190,190BEBEBE 
grey00,0,0000000 
grey13,3,3030303 
grey25,5,5050505 
grey38,8,8080808 
grey410,10,100A0A0A 
grey513,13,130D0D0D 
grey615,15,150F0F0F 
grey718,18,18121212 
grey820,20,20141414 
grey923,23,23171717 
grey1026,26,261A1A1A 
grey1128,28,281C1C1C 
grey1231,31,311F1F1F 
grey1333,33,33212121 
grey1436,36,36242424 
grey1538,38,38262626 
grey1641,41,41292929 
grey1743,43,432B2B2B 
grey1846,46,462E2E2E 
grey1948,48,48303030 
grey2051,51,51333333 
grey2154,54,54363636 
grey2256,56,56383838 
grey2359,59,593B3B3B 
grey2461,61,613D3D3D 
grey2564,64,64404040 
grey2666,66,66424242 
grey2769,69,69454545 
grey2871,71,71474747 
grey2974,74,744A4A4A 
grey3077,77,774D4D4D 
grey3179,79,794F4F4F 
grey3282,82,82525252 
grey3384,84,84545454 
grey3487,87,87575757 
grey3589,89,89595959 
grey3692,92,925C5C5C 
grey3794,94,945E5E5E 
grey3897,97,97616161 
grey3999,99,99636363 
grey40102,102,102666666 
grey41105,105,105696969 
grey42107,107,1076B6B6B 
grey43110,110,1106E6E6E 
grey44112,112,112707070 
grey45115,115,115737373 
grey46117,117,117757575 
grey47120,120,120787878 
grey48122,122,1227A7A7A 
grey49125,125,1257D7D7D 
grey50127,127,1277F7F7F 
grey51130,130,130828282 
grey52133,133,133858585 
grey53135,135,135878787 
grey54138,138,1388A8A8A 
grey55140,140,1408C8C8C 
grey56143,143,1438F8F8F 
grey57145,145,145919191 
grey58148,148,148949494 
grey59150,150,150969696 
grey60153,153,153999999 
grey61156,156,1569C9C9C 
grey62158,158,1589E9E9E 
grey63161,161,161A1A1A1 
grey64163,163,163A3A3A3 
grey65166,166,166A6A6A6 
grey66168,168,168A8A8A8 
grey67171,171,171ABABAB 
grey68173,173,173ADADAD 
grey69176,176,176B0B0B0 
grey70179,179,179B3B3B3 
grey71181,181,181B5B5B5 
grey72184,184,184B8B8B8 
grey73186,186,186BABABA 
grey74189,189,189BDBDBD 
grey75191,191,191BFBFBF 
grey76194,194,194C2C2C2 
grey77196,196,196C4C4C4 
grey78199,199,199C7C7C7 
grey79201,201,201C9C9C9 
grey80204,204,204CCCCCC 
grey81207,207,207CFCFCF 
grey82209,209,209D1D1D1 
grey83212,212,212D4D4D4 
grey84214,214,214D6D6D6 
grey85217,217,217D9D9D9 
grey86219,219,219DBDBDB 
grey87222,222,222DEDEDE 
grey88224,224,224E0E0E0 
grey89227,227,227E3E3E3 
grey90229,229,229E5E5E5 
grey91232,232,232E8E8E8 
grey92235,235,235EBEBEB 
grey93237,237,237EDEDED 
grey94240,240,240F0F0F0 
grey95242,242,242F2F2F2 
grey96245,245,245F5F5F5 
grey97247,247,247F7F7F7 
grey98250,250,250FAFAFA 
grey99252,252,252FCFCFC 
grey100255,255,255FFFFFF 

 YESiL [Green] RENK KATEGORiSi 

Renk ismiRGBHexönizleme
 
DarkGreen0,100,0006400 
DarkKhaki189,183,107BDB76B 
DarkOliveGreen85,107,47556B2F 
DarkOliveGreen1202,255,112CAFF70 
DarkOliveGreen2188,238,104BCEE68 
DarkOliveGreen3162,205,90A2CD5A 
DarkOliveGreen4110,139,616E8B3D 
DarkSeaGreen143,188,1438FBC8F 
DarkSeaGreen1193,255,193C1FFC1 
DarkSeaGreen2180,238,180B4EEB4 
DarkSeaGreen3155,205,1559BCD9B 
DarkSeaGreen4105,139,105698B69 
ForestGreen34,139,34228B22 
GreenYellow173,255,47ADFF2F 
LawnGreen124,252,07CFC00 
LightGreen144,238,14490EE90 
LightSeaGreen32,178,17020B2AA 
LimeGreen50,205,5032CD32 
MediumSeaGreen60,179,1133CB371 
MediumSpringGreen0,250,15400FA9A 
MintCream245,255,250F5FFFA 
OliveDrab107,142,356B8E23 
OliveDrab1192,255,62C0FF3E 
OliveDrab2179,238,58B3EE3A 
OliveDrab3154,205,509ACD32 
OliveDrab4105,139,34698B22 
PaleGreen152,251,15298FB98 
PaleGreen1154,255,1549AFF9A 
PaleGreen2144,238,14490EE90 
PaleGreen3124,205,1247CCD7C 
PaleGreen484,139,84548B54 
SeaGreen46,139,872E8B57 
SeaGreen184,255,15954FF9F 
SeaGreen278,238,1484EEE94 
SeaGreen367,205,12843CD80 
SeaGreen446,139,872E8B57 
SpringGreen0,255,12700FF7F 
SpringGreen10,255,12700FF7F 
SpringGreen20,238,11800EE76 
SpringGreen30,205,10200CD66 
SpringGreen40,139,69008B45 
YellowGreen154,205,509ACD32 
chartreuse127,255,07FFF00 
chartreuse1127,255,07FFF00 
chartreuse2118,238,076EE00 
chartreuse3102,205,066CD00 
chartreuse469,139,0458B00 
green0,255,000FF00 
green10,255,000FF00 
green20,238,000EE00 
green30,205,000CD00 
green40,139,0008B00 
khaki240,230,140F0E68C 
khaki1255,246,143FFF68F 
khaki2238,230,133EEE685 
khaki3205,198,115CDC673 
khaki4139,134,788B864E 

 TURUNCU [Orange] RENK KATEGORiSi 

Renk ismiRGBHexönizleme
 
DarkOrange255,140,0FF8C00 
DarkOrange1255,127,0FF7F00 
DarkOrange2238,118,0EE7600 
DarkOrange3205,102,0CD6600 
DarkOrange4139,69,08B4500 
DarkSalmon233,150,122E9967A 
LightCoral240,128,128F08080 
LightSalmon255,160,122FFA07A 
LightSalmon1255,160,122FFA07A 
LightSalmon2238,149,114EE9572 
LightSalmon3205,129,98CD8162 
LightSalmon4139,87,668B5742 
PeachPuff255,218,185FFDAB9 
PeachPuff1255,218,185FFDAB9 
PeachPuff2238,203,173EECBAD 
PeachPuff3205,175,149CDAF95 
PeachPuff4139,119,1018B7765 
bisque255,228,196FFE4C4 
bisque1255,228,196FFE4C4 
bisque2238,213,183EED5B7 
bisque3205,183,158CDB79E 
bisque4139,125,1078B7D6B 
coral255,127,80FF7F50 
coral1255,114,86FF7256 
coral2238,106,80EE6A50 
coral3205,91,69CD5B45 
coral4139,62,478B3E2F 
honeydew240,255,240F0FFF0 
honeydew1240,255,240F0FFF0 
honeydew2224,238,224E0EEE0 
honeydew3193,205,193C1CDC1 
honeydew4131,139,131838B83 
orange255,165,0FFA500 
orange1255,165,0FFA500 
orange2238,154,0EE9A00 
orange3205,133,0CD8500 
orange4139,90,08B5A00 
salmon250,128,114FA8072 
salmon1255,140,105FF8C69 
salmon2238,130,98EE8262 
salmon3205,112,84CD7054 
salmon4139,76,578B4C39 
sienna160,82,45A0522D 
sienna1255,130,71FF8247 
sienna2238,121,66EE7942 
sienna3205,104,57CD6839 
sienna4139,71,388B4726 

 KIRMIZI [Red] RENK KATEGORiSi 

Renk ismiRGBHexönizleme
 
DarkRed139,0,08B0000 
DeepPink255,20,147FF1493 
DeepPink1255,20,147FF1493 
DeepPink2238,18,137EE1289 
DeepPink3205,16,118CD1076 
DeepPink4139,10,808B0A50 
HotPink255,105,180FF69B4 
HotPink1255,110,180FF6EB4 
HotPink2238,106,167EE6AA7 
HotPink3205,96,144CD6090 
HotPink4139,58,988B3A62 
IndianRed205,92,92CD5C5C 
IndianRed1255,106,106FF6A6A 
IndianRed2238,99,99EE6363 
IndianRed3205,85,85CD5555 
IndianRed4139,58,588B3A3A 
LightPink255,182,193FFB6C1 
LightPink1255,174,185FFAEB9 
LightPink2238,162,173EEA2AD 
LightPink3205,140,149CD8C95 
LightPink4139,95,1018B5F65 
MediumVioletRed199,21,133C71585 
MistyRose255,228,225FFE4E1 
MistyRose1255,228,225FFE4E1 
MistyRose2238,213,210EED5D2 
MistyRose3205,183,181CDB7B5 
MistyRose4139,125,1238B7D7B 
OrangeRed255,69,0FF4500 
OrangeRed1255,69,0FF4500 
OrangeRed2238,64,0EE4000 
OrangeRed3205,55,0CD3700 
OrangeRed4139,37,08B2500 
PaleVioletRed219,112,147DB7093 
PaleVioletRed1255,130,171FF82AB 
PaleVioletRed2238,121,159EE799F 
PaleVioletRed3205,104,137CD6889 
PaleVioletRed4139,71,938B475D 
VioletRed208,32,144D02090 
VioletRed1255,62,150FF3E96 
VioletRed2238,58,140EE3A8C 
VioletRed3205,50,120CD3278 
VioletRed4139,34,828B2252 
firebrick178,34,34B22222 
firebrick1255,48,48FF3030 
firebrick2238,44,44EE2C2C 
firebrick3205,38,38CD2626 
firebrick4139,26,268B1A1A 
pink255,192,203FFC0CB 
pink1255,181,197FFB5C5 
pink2238,169,184EEA9B8 
pink3205,145,158CD919E 
pink4139,99,1088B636C 
red255,0,0FF0000 
red1255,0,0FF0000 
red2238,0,0EE0000 
red3205,0,0CD0000 
red4139,0,08B0000 
tomato255,99,71FF6347 
tomato1255,99,71FF6347 
tomato2238,92,66EE5C42 
tomato3205,79,57CD4F39 
tomato4139,54,388B3626 

 MOR [violett] RENK KATEGORiSi 

Renk ismiRGBHexönizleme
 
DarkMagenta139,0,1398B008B 
DarkOrchid153,50,2049932CC 
DarkOrchid1191,62,255BF3EFF 
DarkOrchid2178,58,238B23AEE 
DarkOrchid3154,50,2059A32CD 
DarkOrchid4104,34,13968228B 
DarkViolet148,0,2119400D3 
LavenderBlush255,240,245FFF0F5 
LavenderBlush1255,240,245FFF0F5 
LavenderBlush2238,224,229EEE0E5 
LavenderBlush3205,193,197CDC1C5 
LavenderBlush4139,131,1348B8386 
MediumOrchid186,85,211BA55D3 
MediumOrchid1224,102,255E066FF 
MediumOrchid2209,95,238D15FEE 
MediumOrchid3180,82,205B452CD 
MediumOrchid4122,55,1397A378B 
MediumPurple147,112,2199370DB 
MediumPurple1171,130,255AB82FF 
MediumPurple2159,121,2389F79EE 
MediumPurple3137,104,2058968CD 
MediumPurple493,71,1395D478B 
lavender230,230,250E6E6FA 
magenta255,0,255FF00FF 
magenta1255,0,255FF00FF 
magenta2238,0,238EE00EE 
magenta3205,0,205CD00CD 
magenta4139,0,1398B008B 
maroon176,48,96B03060 
maroon1255,52,179FF34B3 
maroon2238,48,167EE30A7 
maroon3205,41,144CD2990 
maroon4139,28,988B1C62 
orchid218,112,214DA70D6 
orchid1255,131,250FF83FA 
orchid2238,122,233EE7AE9 
orchid3205,105,201CD69C9 
orchid4139,71,1378B4789 
plum221,160,221DDA0DD 
plum1255,187,255FFBBFF 
plum2238,174,238EEAEEE 
plum3205,150,205CD96CD 
plum4139,102,1398B668B 
purple160,32,240A020F0 
purple1155,48,2559B30FF 
purple2145,44,238912CEE 
purple3125,38,2057D26CD 
purple485,26,139551A8B 
thistle216,191,216D8BFD8 
thistle1255,225,255FFE1FF 
thistle2238,210,238EED2EE 
thistle3205,181,205CDB5CD 
thistle4139,123,1398B7B8B 
violet238,130,238EE82EE 

 BEYAZ [white] RENK KATEGORiSi 

Renk ismiRGBHexönizleme
 
AntiqueWhite250,235,215FAEBD7 
AntiqueWhite1255,239,219FFEFDB 
AntiqueWhite2238,223,204EEDFCC 
AntiqueWhite3205,192,176CDC0B0 
AntiqueWhite4139,131,1208B8378 
FloralWhite255,250,240FFFAF0 
GhostWhite248,248,255F8F8FF 
NavajoWhite255,222,173FFDEAD 
NavajoWhite1255,222,173FFDEAD 
NavajoWhite2238,207,161EECFA1 
NavajoWhite3205,179,139CDB38B 
NavajoWhite4139,121,948B795E 
OldLace253,245,230FDF5E6 
WhiteSmoke245,245,245F5F5F5 
gainsboro220,220,220DCDCDC 
ivory255,255,240FFFFF0 
ivory1255,255,240FFFFF0 
ivory2238,238,224EEEEE0 
ivory3205,205,193CDCDC1 
ivory4139,139,1318B8B83 
linen250,240,230FAF0E6 
seashell255,245,238FFF5EE 
seashell1255,245,238FFF5EE 
seashell2238,229,222EEE5DE 
seashell3205,197,191CDC5BF 
seashell4139,134,1308B8682 
snow255,250,250FFFAFA 
snow1255,250,250FFFAFA 
snow2238,233,233EEE9E9 
snow3205,201,201CDC9C9 
snow4139,137,1378B8989 
wheat245,222,179F5DEB3 
wheat1255,231,186FFE7BA 
wheat2238,216,174EED8AE 
wheat3205,186,150CDBA96 
wheat4139,126,1028B7E66 
white255,255,255FFFFFF 

 SARI [Yellow] RENK KATEGORiSi 

Renk ismi RGB Hex önizleme
 
BlanchedAlmond255,235,205FFEBCD 
DarkGoldenrod184,134,11B8860B 
DarkGoldenrod1255,185,15FFB90F 
DarkGoldenrod2238,173,14EEAD0E 
DarkGoldenrod3205,149,12CD950C 
DarkGoldenrod4139,101,88B6508 
LemonChiffon255,250,205FFFACD 
LemonChiffon1255,250,205FFFACD 
LemonChiffon2238,233,191EEE9BF 
LemonChiffon3205,201,165CDC9A5 
LemonChiffon4139,137,1128B8970 
LightGoldenrod238,221,130EEDD82 
LightGoldenrod1255,236,139FFEC8B 
LightGoldenrod2238,220,130EEDC82 
LightGoldenrod3205,190,112CDBE70 
LightGoldenrod4139,129,768B814C 
LightGoldenrodYellow250,250,210FAFAD2 
LightYellow255,255,224FFFFE0 
LightYellow1255,255,224FFFFE0 
LightYellow2238,238,209EEEED1 
LightYellow3205,205,180CDCDB4 
LightYellow4139,139,1228B8B7A 
PaleGoldenrod238,232,170EEE8AA 
PapayaWhip255,239,213FFEFD5 
cornsilk255,248,220FFF8DC 
cornsilk1255,248,220FFF8DC 
cornsilk2238,232,205EEE8CD 
cornsilk3205,200,177CDC8B1 
cornsilk4139,136,1208B8878 
gold255,215,0FFD700 
gold1255,215,0FFD700 
gold2238,201,0EEC900 
gold3205,173,0CDAD00 
gold4139,117,08B7500 
goldenrod218,165,32DAA520 
goldenrod1255,193,37FFC125 
goldenrod2238,180,34EEB422 
goldenrod3205,155,29CD9B1D 
goldenrod4139,105,208B6914 
moccasin255,228,181FFE4B5 
yellow255,255,0FFFF00 
yellow1255,255,0FFFF00 
yellow2238,238,0EEEE00 
yellow3205,205,0CDCD00 
yellow4139,139,08B8B00